Podem ajudar-ho a monitorar el seu ús d’energia i ajustar la configuració del carregador per a minimitzar l’impacte en la seva factura d’electricitat.