Els panells solars requereixen molt manteniment?

Els panells solars tenen una vida útil de més de 25 anys i requereixen un manteniment mínim, limitant-se a una neteja anual per a eliminar pols i brutícia.