Fotovoltaica sense inversió del propietari, una gran oportunitat per a l’instal·lador
Sota aquesta premissa, et convidem a la nostra propera formació a les instal·lacions de Subministradora del Vallès a Sabadell (c. Girona, 175).