En els darrers anys, Espanya ha experimentat un avenç notable en la promoció de l’eficiència energètica en edificis. Aquest impuls s’ha vist reflectit en diverses iniciatives governamentals, avalades per la Unió Europea amb els fons NextGeneration, entre les quals destaquen les ajudes i les subvencions destinades a facilitar la transició cap a un model energètic més net i eficient.

El Govern va aprovar el 2022 una pròrroga d’aquestes ajudes per a les actuacions en edificis , encara que la data límit en el cas de les reformes individuals era fins aleshores el 31 de desembre del 2023, s’han prorrogat un any, per la qual cosa estaran disponibles fins a finals del 2024 . “Gràcies a això, els contribuents tenen fins a finals de 2024 per poder emprendre obres de rehabilitació que permetin reduir el consum d’energia que demana la calefacció o refrigeració” , indica Salvador Cámara, CEO d’ AVANTFORCE .

Gràcies a la pròrroga temporal d’un any, les deduccions fiscals per rehabilitació són: deducció del 20% per obres que redueixin la demanda de fred i calor, amb un màxim anual de 5.000 euros; del 40% per obres que redueixin el consum denergia primària no renovable, amb un màxim anual de 7.500 euros; i deducció del 60% per obres a edificis residencials, amb un màxim anual de 15.000 euros. Aquestes deduccions s’han practicat a la corresponent declaració de l’IRPF, dels períodes impositius 2021, 2022, 2023, i la seva actual aplicació durant aquest any, a causa d’aquesta ampliació.

Amb aquestes ajudes recollides al Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre, el Govern vol impulsar més de mig milió d’actuacions fins a la primavera del 2026, amb l’objectiu de millorar l’eficiència del parc immobiliari a Espanya i apropar l’activitat rehabilitadora a la ciutadania amb l’objectiu de tenir habitatges més eficients.

També en l’àmbit local s’estan realitzant ajudes, com per exemple a l’Ajuntament de Madrid, en què l’IBI està bonificat el 2024, per a instal·lacions legalitzades, des de l’1 de gener del 2023, amb un 50% durant cinc anys, fins a cobrir un màxim de fins al 95% dels costos.

Salvador Cámara conclou, “les ajudes i subvencions per a la rehabilitació amb eficiència energètica a Espanya constitueixen un pas fonamental cap a un futur energètic més sostenible. Aquestes mesures no només beneficien els usuaris individuals, sinó que també promouen un canvi de consciència ambiental i de responsabilitat energètica. El compromís de les administracions públiques, la col·laboració publicoprivada i la participació ciutadana són essencials per consolidar aquest progrés i aplanar el camí cap a una Espanya més compromesa amb el medi ambient i autònoma, des del punt de vista energètic”.