Llibertat d’amortització per a empreses

En cas que tinguis una empresa, has de saber que també s’ha prorrogat la possibilitat de continuar amortitzant lliurement les inversions que facis en instal·lacions d’energies renovables per a l’autoconsum elèctric i tèrmic que contribueixin a substituir l’ús que fas de fonts d’energia fòssil.

Parlem de la llibertat d’amortització que preveu l’impost de societats, que caducava el 2023 i que ara s’estén al 2024 amb un límit per inversió de 500.000 euros . Aquesta llibertat suposa que podreu amortitzar aquestes inversions amb independència dels coeficients d’amortització que s’emetin cada any.

Per accedir a aquesta mesura heu de comptar amb l’autorització d’explotació , el Certificat d’Instal·lació Elèctrica, quan la potència instal·lada sigui superior a 100kW. I, si t’aculls a la modalitat que et permet vendre els excedents, hauràs de tenir la inscripció prèvia al Registre Administratiu d’Instal·lacions de Producció d’Energia Elèctrica (RAIPRE).

Alhora, hi ha un altre requisit: hauràs de mantenir la plantilla durant dos anys des de l’inici del període impositiu. I no et podràs acollir a aquesta mesura si la instal·lació té caràcter obligatori, segons la normativa del Codi tècnic de l’edificació.