Així vol el Govern aconseguir 100.000 punts de recàrrega públics en 2023

Per a impulsar l’expansió del vehicle elèctric és clau disposar d’una adequada infraestructura de recàrrega que garanteixi el subministrament energètic als usuaris d’aquesta mena d’exemplars. Segons l’Associació de Constructors Europeus d’Automòbils (ACEA), el 70% dels punts de recàrrega de la Unió Europea es concentra en Països Baixos, França i Alemanya, a pesar que en conjunt només representen el 23% de la superfície del continent.

Així doncs, ens trobem amb una assignatura pendent en la majoria d’Estats, inclòs l’espanyol, que compta amb menys de 15.000 punts de càrrega públics. Molt ha d’augmentar aquesta xifra per a poder donar cobertura als 5 milions de vehicles elèctrics -turismes, motocicletes, camions lleugers i autobusos- que el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima estima que hi haurà al nostre país en 2030. Concretament, l’Associació Empresarial per al Desenvolupament i Impuls de la Mobilitat Elèctrica (Aedive) assenyala que es necessitaran uns 340.000 punts de recàrrega per a alimentar-los.

El Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima estima que, en 2030, hi haurà 5 milions de vehicles elèctrics a Espanya

Amb el propòsit de revertir aquesta situació, el ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha aprovat un Reial decret que ajudi a digitalitzar les xarxes de distribució d’electricitat i impulsar la infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics en la via pública. L’objectiu és ambiciós: disposar de 100.000 punts de recàrrega públics en 2023. A continuació, expliquem quines són les mesures contemplades.

Avantatges fiscals

Els ajuntaments podran aplicar bonificacions fins al 50% de l’Impost de Béns immobles (IBI), fins al 50% en la Quota Municipal en locals afectes a activitat econòmica i fins al 90% de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

Aparcaments

Els edificis no residencials privats i els pàrquings no adscrits a edificis hauran d’instal·lar punts de recàrrega quan tinguin més de 20 places d’aparcament abans de l’1 de gener de 2023, d’una manera proporcional al nombre de places. Amb caràcter general, disposaran d’una estació de recàrrega per cada 40 places o fracció, fins a 1.000 places –en el cas de l’Administració General de l’Estat, seran 20 places fins a 500 places– i una estació més per cada 100 places o fracció.

Sense llicència d’obres

Per a agilitzar la implantació, la instal·lació dels punts de recàrrega queda eximida de l’obtenció prèvia de les llicències d’obres, de funcionament o d’activitat, de caràcter mediambiental o similars; bastarà una simple declaració responsable del titular.

Gasolineres

Igualment, es facilita la implantació de punts de recàrrega en els terrenys circumdants a les carreteres de l’Estat, amb vista a la seva instal·lació massiva en les estacions de servei.

Règim sancionador

S’incorpora a l’ordenament jurídic un règim sancionador per a les distribuïdores d’electricitat en casos d’incompliment de terminis a l’hora de facilitar informació sobre les condicions tecnicoeconòmiques de la instal·lació de punts.

Digitalització de les xarxes de distribució d’electricitat

El Govern invertirà 525 milions d’euros procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) per a digitalitzar les xarxes de distribució d’electricitat. Aquest muntant es repartirà entre les empreses distribuïdores d’una forma proporcional a la seva representativitat fins a 2023. Els potencials beneficiaris hauran d’implantar eines digitals de millora d’atenció al consumidor, incloent-hi seus electròniques per a gestionar expedients relatius a l’accés i la connexió d’instal·lacions d’autoconsum i de punts de recàrrega.

Tal com assenyalen des de la Moncloa, el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) preveu que les energies renovables cobreixin un 74% de la demanda elèctrica en 2030. Per a això és necessari que el sistema elèctric es transformi, des del seu actual disseny centralitzat i unidireccional, fins a un altre distribuït, multidireccional, intel·ligent i flexible, gràcies a la digitalització de les xarxes, els sistemes d’emmagatzematge i l’agregació i la gestió de la demanda.