La Comissió Europea incrementa l’import màxim dels ajuts de minimis de 200.000€ a 300.000€.

Què són les ajudes de minimis?

Els ajuts de minimis són les subvencions, préstecs i deduccions que atorguen els Estats de la Unió Europea i que la Comissió Europea considera que no tindran un efecte significatiu en la competència del mercat, per tant, no cal que siguin notificades a aquest organisme.

Per a cada ajut, l’Estat ha de notificar si està subjecte o no al règim de minimis. En cas afirmatiu, les empreses tenen un import màxim de diners que poden rebre per cada període de 3 exercicis fiscals .

Import màxim dels ajuts subjectes a minimis

El 13 de desembre passat, la Comissió Europea va modificar el règim de minimis a través del Reglament (UE) 2023/2832 , en el qual el canvi més important que podem observar és l’augment de l’import màxim que poden rebre les empreses individualment, a partir de l’1 de gener del 2024. S’augmenta de 200.000€ a 300.000€ el màxim atorgable a cada període de 3 anys. Aquest reglament té validesa fins al 31 de desembre de 2030 .

Si hem arribat a l’import màxim de minimis, quan es poden sol·licitar nous ajuts?

L’import màxim de 300.000€ per cada 3 anys s’aplica per a exercicis complets i es comptabilitzaran en el moment de la resolució, no quan es rebin els diners. Per exemple, si una empresa resulta beneficiària d’un ajut de minimis el febrer del 2021, el 2021 és l’any en què es comença a comptar el període de 3 anys, fins al desembre del 2023. En aquest període de 3 anys, l’empresa podrà rebre diverses ajudes de minimis, sempre que el conjunt no superi els 300.000 euros.


A SUMA100 som experts en la gestió d’ ajudes i subvencions a fons perdut , podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació sobre les ajudes de minimis, així com per rebre una avaluació d’oportunitats personalitzada, segons els projectes i característiques de l’empresa.