Espanya, a un pas de liderar l’energia neta

L’any 2023 es perfila com el moment en què Espanya aconseguirà la fita de ser el primer país europeu a abastir el 50% de la xarxa elèctrica amb energia provinent de fonts renovables i netes.

La importància de les energies renovables és una cosa del que ja ningú no dubta. No només ajuden a lluitar contra el canvi climàtic, sinó que contribueixen a una energia més barata i sostenible a llarg termini . Aquest tipus de fonts d’energia, però, no són una cosa del futur, sinó que ja són el nostre present.

Espanya és, actualment, el segon país europeu amb més capacitat renovable instal·lada . Fonts d’energia hidràulica, hidroeòlica, eòlica, fotovoltaica o solar tèrmica, entre d’altres, se sumen a les més tradicionals i, a més, cada cop els van guanyant més terreny.

Tal com reflecteix la patronal europea Euroelectric, Espanya acumula 108 terawatts generats per fonts renovables. Això es tradueix que un 49,92% de l’energia té una procedència ‘verda’ . Aquesta xifra impressionant secunda la convicció de Red Eléctrica, que sosté que aquest any 2023 podria ser en què s’aconsegueixi la fita que la meitat de l’energia produïda al nostre país provingui de fonts netes.